keramická pec

ANEB JAK SI KAMNÁŘI HRAJÍ ..... S OHNĚM

Kuzněcov po česku

Princip Kuzněcov

Princip kuzněcovových kamen spočívá v tom, že kamna nemají tahy tak jak je známe, ale „kalpaky“. Kalpak je jakýsi zvon, do něhož přitékají spaliny ve spodní části a odcházejí na druhé straně, ale též ve spodní části. Princip plnění teplem je stejný jako u potoka, který teče do rybníka, pouze obráceně, tedy vzhůru nohama. (Teplé spaliny stoupají vzhůru). Takovýchto kalpaků je možné za sebou, nebo spíše nad sebou vyhotovit více s tím, že celý systém má být „samoregulační“. Logicky, pokud spaliny odevzdají svou tepelnou energii v prvním kalpaku, potom se v následujícím nezdrží a protože jsou chladné, tedy těžké, projdou nejkratší cestou do komína. Je to odborně nazýváno jako „Volný tok spalin“ Naopak, pokud v ohništi vyhoří palivo a uživatel neuzavře dvířka, chladný vzduch proudící skrz ohniště systémem do komína neodnáší naakumulované teplo, neboť proběhne pouze spodem kalpaků a teplé – lehčí plyny nechá nedotčeny ve vyšších oblastech. Tedy kamna nejsou tolik náročná na vychládání při netěsnosti systému. Motorem kuzněcovových topidle je roštové ohniště s pro nás středoevropany dosti nezvyklým způsobem odvodu spalin. Kuzněcov nemá spalinové hrdlo, ale jakousi svislou štěrbinu po celé výšce ohniště. Podle jeho tvrzení se procesu spalování zůčastní plyny zahřáté na odlišné teploty. Ty chladnější – nespalitelné odchází spodem, a čím jsou teplejší, tím vyšší část štěrbiny odcházejí z ohniště. Staví se na hlínu, převážně z červených plných cihel, případně z cihel šamotových. Ohniště je na naše poměry veliké a prosklené. Kalpaků lze na sebe vršit více, čímž je možné vytápět i několik podlaží nad sebou. Toť velmi jednoduchý a stručný popis kuzněcovovy technologie. Více se o ní lze dočíst přímo na stránkách www.stove.ru. Pan Kuzněcov přijal v roce 2008 pozvání skupiny českých kamnářů a uspořádal v Česku workshop s přednáškou a stavbou kamen. (http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=190) Při dotazech na účinnost systému se odvolával na státní zkušebnu a uváděl 90%. Při dotazech na dimenzování odpovídal nejdříve ve smyslu „hvězdy ještě nevyšly“ a následně „neptej se a makej“. A při dotazech na spotřebu odpovídal „matička Rus je veliká“.

Žádné komentáře